3.6 %

του πληθυσμού στους οικισμούς Ρομά είναι εποχικός

96.4 %

του πληθυσμού είναι εδραιοποιημένος
σε οικισμούς Ρομά

Χαρτογράφηση των οικισμών Ρομά


Οι καταυλισμοί των Ρομά έχουν τη δική τους, ξεχωριστή ανθρωπογεωγραφία , διαπίστωση που αποτυπώνεται στην χαρτογράφηση των οικισμών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 130 καταγεγραμμένοι οικισμοί Ρομά , παρέχουν πληροφορίες για το σύνολο του απογραφέντος πληθυσμού. Εκτός από τα γεωγραφικά δεδομένα και την αποτύπωση στον χάρτη, προσφέρονται στοιχεία ως προς τη τυπολογία οικισμού , ως προς τα χαρακτηριστικά των κελυφών κατοικίας, πληθυσμιακά δεδομένα ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία καθώς και πλήθος οικογενειών ανά οικισμό. Επιπλέον παρέχεται πληροφορία ως προς την οικονομική κατάσταση των οικισμών και ως προς τους τομείς απασχόλησης των κατοίκων. Τέλος καταγράφονται στοιχεία για την προσβασιμότητα στις υποδομές εκπαίδευσης και υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες Ρομά.

Στόχος της χαρτογράφησης αυτής  είναι η ενίσχυση του εθνικού σημείου επαφής ΡΟΜΑ, στην προσπάθεια να ενταχθούν ακόμη περισσότερο στο κοινωνικό σύνολο. Αποτέλεσμα της ανάλυσης όλων αυτών των στοιχείων θα είναι η λήψη πρωτοβουλιών στην ενισχύση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και άλλα προγράμματα κοινωνικής ένταξης των πληθυσμών ανά την Ελλάδα.

Σύνδεσμοι ΕΚΚΑ

Σύνδεσμοι ΡΟΜΑ